Saturday, August 1, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 55

( 8 )
Wedjanganing kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Bohoso ngawi iki biso digunakake kanggo keperluan opo wahe. Ugo kanggo nulak bebayan opo wahe, kang katon utowo, kang ora katon.
----------------------------------------------------------