Saturday, August 1, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 47

Wedjangan marang sabdhoning Gusti, kang pareng hokosoro Djowo bohoso ngawi. Kanggoning bongoso Djowo.-------------------------------------------------------------