Saturday, August 1, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 49

( 1 )Wedjanganing Djoborolo kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Yen Ingsoen arep lelungan.--------------------------------

Gusti engkang welas asih. Gusti engkang moho waspodo.
Nyaksekake lelampahing Ingsoen. Ugi Gusti engkang moho
waspodo, pareng keslametan dumateng Ingsoen.
Gosoto hongokongo woloso hosoho. Gosoto hongokongo moho
wosopodo. Nyokosokoko lolomopohongo hongosono. Hogo
Gosoto hongokongo moho wosopodo, porongo kosolomotono
domotongo hongosono.