Saturday, August 1, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 48

Wedjangan marang sabdhoning Gusti, kang pareng hokosoro djowo ngawi gaib. Kanggoning Djoborolo, Mokoholo, Hosoropolo, Hodjorolo. Kanggo ngendikan, marang Gusti.

------------------------------------------------------