Wednesday, September 9, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 39

Wedjangan marang sabdhoning Gusti, mahos dungo.
Kanggo ngruwat sengkalaning djalmo manungso.
-----------------------------------------------------------
Dothogoboso, kodjodolohodjodo, dhojotojo lothongojogojo. 3x
Gohodhonyojodjo nyohodjorowokodjokodjodohodjo
bosopohomong, lohotothomongsonyohodjosonyojodjo
rowohopodhojo dhohodjothodjodogojo dhokodjosolojo.
Hodhokomongdoso rothogohodjosonyojodjo nyojomongjo
pokopothotothomongko. Dothogoboso, kodjodolohodjodo,
dhojotojo lothongojogojo.3x Nyohodjorowokodjokodjodohodjo
nyohomongsodjodoso, lohogokodhonyothomongdjohodjo,
rothodhohobokodjodo lohotothomongsonyohodjosonyojodjo
rowohopodhojo dhohodjothodjodogojo dhokodjosolojo,
gohodjodolokodjodo lothongojogojo
nyohodjorowokodjokodjodohodjo. Dhojotojo lothongojogojo
Dothogoboso, lohongothopojo hobojomongholokodjo
rothodhohobokodjodo nyohodjorowokodjokodjodohodjo, thodoso
rothodhohobokodjodo rowohopodhojo dhohodjothodjodogojo
dhokodjosolojo. Kodjodolohodjodo
nyohodjorowokodjokodjodohodjo nyohomongsodjodoso
lohogokodho nyothomongdjohodjo. Dothogoboso,
kodjodolohodjodo, dhojotojo lothongojogojo.3x Kodjodolohodjodo
djodohonothopoholokodjo dhokodjojonyojo, kodjodolohodjodo
rohorojogo nyohodjowothongojodjo lohongothopojo:
Djothongojodjo.
Wedjangan marang sabdhoning Gusti, mahos dungo.
Kanggo ngruwat sengkalaning djalmo manungso.
-----------------------------------------------------------
Gusti engkang moho kuwoso.3x Sampon pandjenengan tilar, kahuripanipon djalmo manungso meniko amergi dusanipon poro leluhure. Gusti engkang moho kuwoso.3x Pandjenengan paringi kasempurnan, dumateng kahuripanipon djalmo manungso meniko, sangkeng kuwoso pandjenengan. Moho kuwoso Gusti, kawulo atoraken dumateng pandjenengan, ugi dumateng djalmo manungso meniko. Engkang pandjenengan paringi kasempurnan. Gusti engkang moho kuwoso.3x Engkang ngabulaken menopo engkang dados panyuwon kawulo: Nuwon.
39