Saturday, August 1, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 41

( 1 )Wedjangane Semedi, kanggone Ingsoen. Kanggo netepake kapertjayane marang Gusti, kang moho kuwoso.-----------------------------------------

Dothogoboso kodjodolohodjodo djodohonothopoholoko
dhokodjojonyojo kodjodolohodjodo, sodjodogojokodjo
gothongojodjo.
Bandjor mahos dungo:
Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo gothobowoso