Saturday, August 1, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 42

( 2 )

Wedjangane Semedi, kanggone Ingsoen. Kanggo mangerteni, marang udjute sedulur papat, kang momong Ingsoen. Ugo kang pareng keslametan marang Ingsoen, rino klawan wengi.

-------------------------------------------
Dothogoboso kodjodolohodjodo nyohomongkodjodo
lokogopohodhokobohodjo, dhohomonghodjodo thorowothoboko
sodjodogojokodjo. Thodojo dhohomonghodjodo thorowothoboko
gokorothopojomong nyohonyohobo, kodjodolohodjodo
dhojodhojodjodo sodjodogojokodjo.
Bandjor mahos dungo:
Dothogoboso kodjodolohodjodo djokobokonyoholoko tholojodho