Saturday, August 1, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 43

( 3 )

Wedjangane Semedi kanggone Ingsoen. Kanggo nyempurnakake udjute Ingsoen, naliko Ingsoen, iseh manggon ing bumi Sutji. Bebarengan karo sedulur papat, kang diutus Gusti.

------------------------------------------------------------
Dothogoboso kodjodolohodjodo nyohomongkodjodo
lohogokodhonyothomongdjohodjo, dhohomonghodjodo
thorowothobosodjodo sodjodogojokodjo.
Kodjodolohodjodo dhojotojo gothobowoso.
Bandjor mahos dungo:
Joho Dothogoboso, Joho Djoborolo, Joho Mokoholo, Joho
Hosoropolo, Joho Hodjorolo, Joho sodjodogojokodjo.
Gokorowohobosodjoko dhohodjothodjodogojo