Saturday, August 1, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 44

( 4 )

Wedjangane Semedi kanggone Ingsoen. Kanggo mangerteni marang udjute kahuripan, kang tekane soko Gusti ugo marang kuwasane sedulor papat kang diutus Gusti, kang pareng warto kanggoning kahuripane Ingsoen.

---------------------------------------------
Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo gokodjobojogojo.
Thodoso Dothogoboso kodjodolohodjodo dhonojobokodjo
lohobosodjodohopo thorowothobosonyojodjo.