Saturday, August 1, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 45

Wedjangan mahos dungo kanggo nyuwon keslametan, marang Gusti, kang moho kuwoso. Supoyo opo kang dadi pendjalukhe Ingsoen, biso kaleksanan.---------------------------------------------------

Dothogoboso kodjodolohodjodo, djodohonothopoholoko
dhokodjojonyojo kodjodolohodjodo sodjodogojokodjo
gothongojodjo. Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo
gothobowoso. Dothogoboso kodjodolohodjodo nyohomongkodjodo
lohogokodhonyothomongdjohodjo, rothodhohobokodjodo
thorowothobosodjodo sodjodogojokodjo. Thodoso
rothodhohobokodjodo thorowothobosodjodo gokorothopojomong
nyohonyohobo, kodjodolohodjodo dhojodhojodjodo
sodjodogojokodjo. Dothogoboso kodjodolohodjodo
nyohomongkodjodo lokogopohodhokobohodjo,
rothodhohobokodjodo dokogohodjodo sonyojodjo
sodjodogojokodjo, kodjodolohodjodo dhojotojo gothobowoso. Joho
Djoborolo. Joho Mokoholo. Joho Hosoropolo. Joho Hodjorolo.
Joho sodjodogojokodjo. Gokorowohobosodjoko
dhohodjothodjodogojo. Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo
gokodjobojogojo, thodoso Dothogoboso kodjodolohodjodo
dhonojobokodjo lohobosodjodohopo thorowothobosonyojodjo.


Wedjangan marang sabdhoning Gusti, mahos dungo. Kanggo nyukor rambuting djabang bayi, kang umure ngantjek selapan ndino.

------------------------------------------

Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo lothongojogojo.3x
Gosomongdjojo gokodjodolohopohodjosodjodo mongjodojo.
Lohodjodo jodjojo sodjodo monghodohodjosodjodo
rowohonohodjodo nohowoso. Gopohodhokobo
gokodhonyothomongdjojo, gohodjodolokodjodo
lothongohogohodjosodjodo Dothogoboso.