Saturday, August 1, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 54

( 7 )
Wedjanganing kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Bohoso ngawi iki biso digunakake kanggo keperluan opo wahe. Ditulis ono ing kertas putih.
--------------------------------