Saturday, August 1, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 52

( 5 )
Wedjanganing Djoborolo kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Diwotjo ing mburi pelawangan ngarep omah. Supoyo Ingsoen biso oleh wisikhaning Gusti.
-----------------------------------------------------