Saturday, August 1, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 51

( 4 )
Wedjanganing Djoborolo kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Yen Ingsoen ing bebayan.
--------------------------------------------------


Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo lothongojogojo.
Kodjodolohodjodo lothongojogojo dhonohopokoloholoko.
Dhokodjojonyojo kodjodolohodjodo rohorojogo
nyohodjowothongojodjo sodjodogojokodjo.
Gusti engkang moho kuwoso. Engkang kuwoso mbalekake
menopo engkang dados panyuwon Ingsoen.