Saturday, August 1, 2015

Layang Djoyoboyo Halaman 51

( 4 )
Wedjanganing Djoborolo kanggo nyuwon pangestuning Gusti. Yen Ingsoen ing bebayan.
--------------------------------------------------


Dothogoboso kodjodolohodjodo dhojotojo lothongojogojo.
Kodjodolohodjodo lothongojogojo dhonohopokoloholoko.
Dhokodjojonyojo kodjodolohodjodo rohorojogo
nyohodjowothongojodjo sodjodogojokodjo.
Gusti engkang moho kuwoso. Engkang kuwoso mbalekake
menopo engkang dados panyuwon Ingsoen.

Text Widget

Text Widget

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Followers

Komentar

Categories

Artikel Terbaru

About me

Iklan 300x250

Translate

Follow us

Pages

About Us

Text Widget

Popular Posts

Recent Posts

Pages

Text Widget

Recent Articles

Paling Dilihat